CURS D'AUTOPROTECCIÓ I DEFENSA PERSONAL PROFESSIONALBenvingut/da al Departament de DPC / DPP de la Federació Andorrana de Wushu i Kung-fu (FAWUK):


El DPC / DPP és un programa modern, dissenyat per la FAWUK i fruit d'una llarga trajectòria de treball, que fonamenta la seva estratègia en l'aplicació de protocols d'intervenció, basats en la pedagogia i la psicologia les arts marcials; si bé, més enllà d'això, és una modalitat esportiva (en reciclatge continuat), que prioritza la formació preventiva del servidor públic.

El pilar fonamental del sistema DPP es basa en el principi de no lesivitat de l’usuari. La metodologia de la formació, aprofundeix en aspectes aptitudinals i conductuals del practicant, de capital importància per assolir aquesta fita, entre els quals destaquem els següents:

  • • L'anàlisi de la conducta (pròpia i aliena)
  • • El desenvolupament de les eines pedagògiques necessàries per gestionar persones i evitar situacions de conflicte.
  • • Reforçar la professionalitat dels agents i la bona imatge corporativa de l'autoritat que representen.

La metodologia del sistema s'ajusta minuciosament als principis jurídics tipificats a la normativa vigent, i s'adapta totalment a la idiosincràsia de cadascun dels cossos especials que operen actualment al principat. Tanmateix, i en seguiment dels estàndards federatius implementats a nivell internacional en matèria d'autoprotecció i defensa personal professional aplicada, la FAWUK estableix un elevat grau d'exigència en la formació i capacitació del seus instructors, aconseguint així professionals-docens altament qualificats.

La formació que us presentem va adreçada exclusivament als cossos especials uniformats de l’administració pública del principat. En concret, a tots aquells que ostentant rang d’agents de l’autoritat en el desenvolupament de les seves funcions: policies, duaners, banders, agents penitenciaris i agents de circulació comunals.